Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


qr

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
qr [2019/08/09 13:01]
mikimikimikia
qr [2019/08/09 13:03]
mikimikimikia
Řádek 2: Řádek 2:
  
 Aplikace je postavena na načítání QR kódů. Pro jejich správnou dteekci je nutno do mobilu doinstalovat malou aplikaci Barcode Scanner+. K tomu budete vyzváni vždy v případě, že mobil tuto aplikaci nainstalovanou nemá. Pokud je úspěšně stažena a nainstalovana,​ bude po zvolení skenování kódu automaticky spuštěna a v okamžiku, kdy je QR kód úspěšně rozpoznán bude proveden patřičný zápis ovsažených údajů. Aplikace je postavena na načítání QR kódů. Pro jejich správnou dteekci je nutno do mobilu doinstalovat malou aplikaci Barcode Scanner+. K tomu budete vyzváni vždy v případě, že mobil tuto aplikaci nainstalovanou nemá. Pokud je úspěšně stažena a nainstalovana,​ bude po zvolení skenování kódu automaticky spuštěna a v okamžiku, kdy je QR kód úspěšně rozpoznán bude proveden patřičný zápis ovsažených údajů.
 +
 +Otestujte si to zde:
 +{{ :​frame.png?​200 |}}
  
 Tipy pro úspěšné skenování QR kódu: Tipy pro úspěšné skenování QR kódu:
qr.txt · Poslední úprava: 2019/10/29 20:33 autor: sesmal