O závodu Letošní ročník Minulé ročníky Z3V aplikace


 • O závodu

  Jedná se o přírodní víceboj dvojic. Jeho základem je topografická orientace okořeněná řadou dovednostních disciplín. Logiku, zručnost, obratnost a hlavně dostatek fyzických a psychyckých sil potřebují závodníci na zdolání cca 60km trati a cca 7 disciplín. Závod tří vrchů je skvělou příležitostí jak prověřit své schopnosti a vybavení pro pobyt v přírodě. Na pořádání Závodu tří vrchů se pravidelně od roku 2003 podílejí Skauti a další dobrovolníci z celé ČR. Jde o neziskovou akci.

  Partneři

  Pravidla

  ZÁVODNÍCI
  -ZÁVODÍ SE VE DVOJICÍCH.
  -MINIMÁLNÍ VĚK JE 15. LET.
  -MAXIMÁLNÍ VĚK NENÍ STANOVEN.
  -MINIMÁLNĚ JEDEN ČLEN DVOJICE MUSÍ BÝT STARŠÍ 18. LET.

  VYBAVENÍ ZÁVODNÍKŮ.
  -VEŠKERÉ VYBAVENÍ POTŘEBNÉ PŘI ZÁVODĚ SI DVOJICE NESE SAMA.
  -JAKÁKOLI PLÁNOVANÁ POMOC TŘETÍ OSOBOU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA.
  -KAŽDÁ DVOJICE MUSÍ BÝT VYBAVENA MINIMÁLNĚ JEDNÍM CHYTRÝM MOBILNÍM TELEFONEM S DATOVÝM PŘIPOJENÍM A NAINSTALOVANOU APLIKACÍ Z3V. TO SLOUŽÍ KE SLEDOVÁNÍ POHYBU ZÁVODNÍKŮ PO TRATI A ZÁZNAMU VÝSLEDKŮ ZE STANOVIŠŤ. SERVICE TEAM (ST) A ZÁVODNÍCI MUSÍ MÍT MOŽNOST SE SPOLU KDYKOLIV TELEFONICKY SPOJIT. POŽADAVKY NA TELEFON: SYSTÉM ANDROID 4.0 ICE CREAM SANDWICH, KAPACITA BATERIE 1300MAH, GPS MODUL
  -JE ZAKÁZÁNO AKTIVNĚ POUŽÍVAT RŮZNÉ NAVÁDĚCÍ SYSTÉMY JAK TY DNES FUNKČNÍ: GPS, TAK TY VÝHLEDOVÉ GLONASS [???????], GALILEO NEBO PŘÍPADNÉ DALŠÍ. POVOLENA JE POUZE BUSOLA A MAPA. TYTO NAVÁDĚCÍ SYSTÉMY LZE POUŽÍVAT POUZE PASIVNĚ PRO ZÁZNAM TRATI APOD. PŘÍSTROJE PRO PASIVNÍ POUŽITÍ JE TŘEBA NAHLÁSIT PŘED STARTEM ZÁVODU.
  -ZÁVODNÍCI VYRÁŽEJÍ NA TRAŤ S VLASTNÍ MAPOU. NA KAŽDÉM STANOVIŠTI JE ZÁVODNÍKŮM K DISPOZICI MAPA S VYZNAČENÝM NÁSLEDUJÍCÍM STANOVIŠTĚM A STRUČNÝ POPIS JEHO POLOHY.
  -ZÁVODNÍ DVOJICE MUSÍ BÝT VYBAVENA LÉKÁRNIČKOU PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI!
  -KAŽDÝ ZÁVODNÍK BUDE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍMI REFLEXNÍMI, PŘÍPADNĚ SVĚTELNÝMI (BLIKAČKA), PRVKY. PŘI ÚČASTI V DOPRAVNÍM PROVOZU MUSÍ BÝT JASNĚ VIDITELNÝ ZE VŠECH STRAN!

  POHYB PO TRATI.
  -ZÁVODNÍCI SE POHYBUJÍ OD STANOVIŠTĚ KE STANOVIŠTI. TRASU MEZI NIMI SI ZÁVODNÍCI VOLÍ SAMI.
  -ZÁVODNÍCI SE SMÍ POHYBOVAT POUZE POMOCÍ SVÝCH KONČETIN. JAKÉKOLI PODPŮRNÉ MECHANIZMY NEBO PROSTŘEDKY JSOU ZAKÁZÁNY. (HOLE A SNĚŽNICE JSOU POVOLENY)
  -ZÁVODNÍKŮ JE ZAKÁZÁN VSTUP DO PROSTOR URČENÝCH POŘADATELEM.
  -VŠICHNI ÚČASTNÍCI JSOU POVINNI PLNĚ RESPEKTOVAT ZÁKONY NEBO VYHLÁŠKY VYDANÉ PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVNÍMI ORGÁNY. PŘEDEVŠÍM PRAVIDLA POHYBU PO NP ČI CHKO, SOUKROMÉM POZEMKU APOD.
  -KAŽDÁ DVOJICE, KTERÁ ZE ZÁVODU ODSTOUPÍ, SE MUSÍ VLASTNÍ POMOCÍ DOPRAVIT ZPĚT NA ZÁKLADNU. ST DOPRAVUJE ZPĚT NA ZÁKLADNU POUZE ZRANĚNÉ ZÁVODNÍKY.

  STANOVIŠTĚ.
  -POZICE JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ JSOU TAJNÉ. PO SPLNĚNÍ ÚKOLU NA STANOVIŠTI JE DVOJICI ODHALENA POZICE STANOVIŠTĚ DALŠÍHO.
  -NA STANOVIŠTÍCH SE PLNÍ ZADANÝ ÚKOL. ÚKOL JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZÁVODU. POKUD NĚKTERÝ ČLEN DVOJICE ODMÍTNE ZADANÝ ÚKOL PLNIT, BUDE DVOJICI ZA NĚJ PŘIČTENA MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ PENALIZACE A DALŠÍCH 60 TRESTNÝCH MINUT.
  -NA STANOVIŠTÍCH JSOU ZÁVODNÍCI POVINNI PLNĚ RESPEKTOVAT POKYNY ČLENŮ ST.
  -ZÁVODNÍCI MUSÍ DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI. POKUD TO PLNĚNÍ ÚKOLU VYŽADUJE, JSOU POVINNI POUŽÍT VEŠKERÉ DOSTUPNÉ OCHRANNÉ POMŮCKY.
  -KAŽDÉ STANOVIŠTĚ MÁ PŘEDEM DÁN ČAS, KDY BUDE UZAVŘENO. ZÁVODNÍCI, JEŽ NESTIHNOU DO TOHOTO ČASU NA STANOVIŠTĚ DORAZIT, V ZÁVODU KONČÍ!

  HODNOCENÍ.
  -VÍTĚZEM ZÁVODU SE STÁVÁ DVOJICE, KTERÁ PROJDE VŠECHNA STANOVIŠTĚ A PO ODEČTENÍ (PŘIČTENÍ) BONIFIKACÍ (PENALIZACÍ) ZA PLNĚNÍ ÚKOLŮ NA STANOVIŠTÍCH, DOSÁHLA NEJLEPŠÍHO ČASU. POKUD DOJDE K ROVNOSTI ČASŮ, ROZHODUJE ČISTÝ ČAS NA TRATI. POKUD I TEN JE STEJNÝ O POŘADÍ ROZHODNE DODATEČNÝ ÚKOL URČENÝ UŽŠÍM VEDENÍM ST.
  -JAK SE JEDNOTLIVÁ STANOVIŠTĚ BUDOU HODNOTIT JE ČISTĚ V KOMPETENCI ST.
  -PROTI KONEČNÝM VÝSLEDKŮM SE LZE DO 24 HODIN PO ZVEŘEJNĚNÍ ODVOLAT. PŘI ODVOLÁNÍ JE NUTNÉ SLOŽIT KAUCI 100KČ, KTERÁ PŘI UZNÁNÍ ODVOLÁNÍ BUDE VRÁCENA. UŽŠÍ VEDENÍ ST JE POVINNO DO 24 HODIN OD PODÁNÍ ODVOLÁNÍ ZVEŘEJNIT ROZHODNUTÍ. PROTI TOMUTO ROZHODNUTÍ SE JIŽ NELZE ODVOLAT.

  SERVICE TEAM (ST).
  -ST ZABEZPEČUJE BEZPROBLÉMOVÝ CHOD STANOVIŠŤ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI.
  -ČLENOVÉ ST JSOU JASNĚ OZNAČENI.
  -PŘI PLNĚNÍ ÚKOLU JSOU ČLENOVÉ ST POVINNI NECHAT DVOJICI PLNIT ÚKOL LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM POKUD TÍM NEOHROŽUJÍ SEBE, JINÉ OSOBY ČI MAJETEK.
  -POKUD ČLEN ST UZNÁ, ŽE DVOJICE NENÍ SCHOPNA DÁLE POKRAČOVAT V ZÁVODĚ MÁ MOŽNOST JI ZE ZÁVODU ODVOLAT.
  -ST MŮŽE Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ STANOVIŠTĚ UZAVŘÍT. PRO DVOJICE KTERÉ NESTIHLY ÚKOL NA STANOVIŠTI SPLNIT, BUDE LOKALIZOVÁNO NÁSLEDUJÍCÍ STANOVIŠTĚ JINÝM ZPŮSOBEM, PŘÍPADNĚ BUDOU ZE ZÁVODU ODVOLÁNI.

  TATO PRAVIDLA JSOU PLATNÁ OD 30. 8. 2017. TÍMTO DATEM SE JAKÁKOLI PŘEDCHOZÍ PRAVIDLA STÁVAJÍ NEPLATNÁ.
  ZA SERVIS TEAM BÍBA, KULDA, PEDRO, LUMEC, SID.

  Kontakt

  Pořadatelem závodu je:

  Ve spolupráci s Junákem
  Jan 'Kulda' Tobek
  Podhorní 887/9
  Brno 628 00

  Akce je pořádána jako nezisková a podléhá účetní kontrole Junáka.

  Rady

  POVINNÉ VYBAVENÍ:
  Funkční mobilní telefon
  Lékárnička pro poskytnutí první pomoci

  DOPORUČENÉ VYBAVENÍ DO ZÁVODU
  Oblečení:
  Dlouhé termoprádlo (spodky, triko)
  Mikina mikrofleece
  Dlouhé kalhoty z lehkého, prodyšného a rychleschnoucího materiálu.
  Bunda s membránou, nebo z lehkého, prodyšného a rychleschnoucího materiálu + pláštěnka.
  Dobré fusekle (ideálně dvoje)
  Čepice
  Rukavice prstové (hlavně kvůli ochraně rukou)
  Vhodný batoh
  Boty (ideální jsou boty pro běh v terénu s membránou)

  Osobní vybavení:
  Občanka
  Průkazka pojištěnce
  Mapa okruhu 50km kolem místa konání
  Busola
  Šátek (případně i na škrcení… parťáka)
  Papírové kapesníky (nejen na smrkání)
  Obyčejná tužka (píše i ve vesmíru)
  Pápír (na psaní)
  Obal na vodu (Camelback nebo láhev)
  Čelovka (po tmě se chodí bez světla blbě)
  Skládací trekové hole (ušetří docela dost síly, když to člověk umí)
  Jídlo (energie, energie a zase energie)
  + další věci, které myslíte, že se budou hodit!

  JAK NA ZÁVOD TŘÍ VRCHŮ
  Jak se připravit na pobyt v lese, nebo na horách, zná většinou od útlého mládí každý. To mi mamka říkala: „vem si ten teplejší svetr a dej si do těch kanad tu vložku. A máš dost jídla?“ Stejně tomu prd rozuměla, ale to je mateřská starost. Já jsem sepsáním této kuchařky nechtěl suplovat maminku, ale jenom doporučit několik věciček, které se v průběhu let osvědčily.

  Před přihlášením.
  Nejdůležitější je volba partnera. Měli byste být zhruba stejně fyzicky i duševně zdatní. Menší rozdíly nejsou na škodu, ale co je moc, to je moc. Pokud jeden z dvojice nestíhá a druhý ho brzdí, není to dobré. Psychická odolnost je taky zapotřebí, především v poslední části závodu. Netrefit odbočku a pak se dohadovat, čí to byla vina, nepřinese dobrý výsledek. Únava dělá s lidmi divy.

  Před odjezdem do místa závodu.
  Jako testovačku zda jste dobře sladěni, doporučuji noční trénink. Vyhlídněte si trasu cca 25km a vyražte se soumrakem. Tma přijde brzy a ve tmě ani s čelovkou není orientace žádná sranda. Tma výborně simuluje špatné podmínky při Z3V, pravda, déšť a mlha je něco jiného, ale na trénink tma bohatě stačí.

  Vybavení
  Pokud chcete být i po Z3V schopni alespoň nějakého pohybu, nepodceňujte vybavení. Mokré a rozdrbané boty vám moc komfortu nedodají. To samé platí o bundách, kalhotech, spodním prádle apod. Co komu vyhovuje bych nechal čistě na něm, ale je důležité si uvědomit, že se budete pohybovat v opravdu extrémních podmínkách.

  Znalost terénu
  Další věcí, která hodně ovlivňuje výkon při závodě, je znalost terénu. Není vůbec od věci se někdy před závodem zajet podívat, kde že to vlastně bude probíhat. Dvou až třídenní výlet je tak akorát. Je dobré se podívat do mapy a zkusit si vytipovat několik variant tras a ty se snažit projít. Vodítkem Vám můžou být významné vrcholy v okolí a místa, která slibují nějakou pěknou vyhlídku atd. Jen tak mimochodem, podle terénu se volí vybavení. Mačky by vám asi byly k prdu.

  Mapa
  K orientaci Vám slouží mapa. Bez ní se vám bude závod dokončovat velice těžce. Proto byste se měli o ni starat. Roztrhaná, rozmočená či ztracená mapa Vám v orientaci moc nepomůže. Rozhodně se vyplatí ji nechat zalaminovat a pověsit na krk. Snadný přístup k ní a její nezměněné vlastnosti určitě oceníte. Na takovou mapu se dá parádně kreslit lihovou fixou (doporučuji tu tenčí), nebo voskovkou. Tu oceníte, až si budete zakreslovat další stanoviště. Je lepší mít mapy dvě, ať se o ní nepřetahujete a co když jí přeci jenom ztratíte. Kompas nebo buzola se taky hodí. V mlze se bez něj docela blbě orientuje. O tom že byste měli umět v mapě číst, bych se ani nebavil. Už hromada borců si chtěla zkrátit trasu a místo toho běhali z kopce do kopce a přitom stačilo jít po hřebeni.

  Strava
  Jedním z největších problémů v průběhu závodu je jídlo. Pokud lidské tělo nemá dostatek živin, jde to sním od devíti k pěti. Tohle zná každý a málo kdo se podle toho řídí. Čím více znáte svoje tělo a víte jak a na co reaguje, je to jenom vaše výhoda. Jak si svoje tělo otestovat, to Vám poradí každý fyzioterapeut, nebo si najdete návod na internetu (je dobré se spoléhat na ověřené zdroje). Celý závod se dá jít na energetických tyčinkách, koktejlech, čokoládě apod. Ty moc tělo nezatěžují a potřebnou energii směřují do svalů.

  Pití
  Horší je to s pitím. Zhruba latí vzorec 0,5 litru tekutiny na jednu hodinu pohybu. V extrémních podmínkách může dospělí člověk během jedné hodiny ztratit i 1,5 litru tekutin. Důležité je si uvědomit, že naše tělo potřebuje také minerály a stopové prvky. Při pocení vylučujete nejen vodu ale i sůl. Tu účinně doplníte iontovými nápoji, nebo stačí nebublinkovitá minerálka. Jelikož budete na trati dost dlouho, vemte si pár pytlíčků s rozpustným ionťákem do batohu. Vodu seženete, ale jakou?

  Lékárnička
  Nepodceňujte prevenci. Malá osobní lékárnička už pomohla mnohokrát. Zalepit puchýř, zavázat vymknutý kotník je naprosto normální. Proto byste měli být připraveni nejen na to. Nikdy nevíte, co se může stát po cestě a pak má taková lékárnička s tlakovým obvazem cenu zlata.

  Doklady
  Určitě si s sebou vezměte nějaký doklad totožnosti, často se při závodě pohybujete v blízkosti nějaké hranice. A i když jsme v šengenu, pobyt na cizím území bez dokladů není zrovna optimální. Mimo jiné občankou se dá i paštika namazat.

  Před startem.
  Dobré je dorazit do místa závodu rozumně. Je potřeba si před závodem dostatečně odpočinout. Hlavně potkáte hromadu známých a organizátoři po vás budou taky něco chtít. Sbalte si batoh k závodu a vše si předem připravte, tím si ráno ušetříte spoustu času, který můžete využít úplně jinak.
  Těsně před startem si nezapomeňte dojít na záchod. Pokládat kabel v půlce závodu stojí docela dost sil. Dobře se rozcvičte. Protažení všech svalů je dobrá prevence proti úrazům a hlavně vám to pomůže podávat kvalitní výkon hned od startu závodu.

  Po startu.
  Hodně štěstí. To se vám bude určitě hodit.

  Cíl.
  Myslete na to, že jste si přijeli otestovat vlastní schopnosti a né se zničit. Nic vašemu tělu neprospěje víc, než absolutní relax. Sprcha, dobré a výživné jídlo, hromada tekutin a vydatný spánek jsou nutností!

  Kulda